Założenia projektu

Komitet Ochrony Praw Dziecka wspólnie z organizacjami, zajmującymi się pracą z rodziną i dzieckiem w kryzysie rozstania, takimi jak: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Stowarzyszenie OPTA opracowali standardy pracy z rodzicami i dzieckiem w sytuacji rozstania rodziców. Dokument ten dedykowany jest rodzicom oraz specjalistom. Zawiera praktyczne wskazania o tym jak działać, by w sytuacji okołorozwodowej chronić dobro dziecka oraz jakie są kompetencje poszczególnych instytucji w tym zakresie.

Prace nad projektem

W lutym 2017 r. rozpoczęły się prace grupy profesjonalistów z różnych dziedzin nad treścią Standardów. Organizowane były cykliczne robocze spotkania. Wstępnie wypracowany dokument był następnie konsultowany z ekspertami, którzy mają szeroką praktykę w zakresie rozstania rodziców. Uzyskane recenzje były omawiane na forum grupy i uwzględniano je w dokumencie. Standardy otrzymały uwagi m. in. od: dr Alicji Czeredereckiej z Instytutu Ekspertyz Sądowych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Prezesów Sądów. W maju br. wydaliśmy drukowaną wersję dokumentu. Czekamy na Państwa opinie, komentarze, propozycje rozwiązań. Jesteśmy w trakcie rozmów z potencjalnymi Partnerami.

W celu zgłoszenia swojego zapytania, zachęcamy, by wejść w zakładkę “Kontakt”, gdzie znajdą Państwo dane kontaktowe.