“Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” pozyskały zainteresowanie mediów, m. in. z uwagi na szeroką grupę docelową, której te usystematyzowane dobre praktyki dotyczą, czyli rodziców w sytuacji rozstania oraz profesjonalistów współpracujących z rodzinami na różnych etapach tego procesu.

Twórcy “Standardów” : Agata Jarzyna z Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz adwokat Robert Ofiara wypowiadali się w Radiu dla Ciebie 27 czerwca br. na temat potrzeby opracowania dokumentu, jego praktycznego zastosowania oraz o problemach związanych z rozstaniem rodziców.

Zachęcamy do odsłuchania rozmowy, którą prowadziła redaktor Anna Matusiak-Rześniowiecka: Kobiecy wieczór RDC 27.06.2019r. STANDARDY