Standardy

rozwód adwokat
Geneza powstania

``Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców``

Genezą powstania broszury „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” była konieczność scalenia i wykorzystania dobrych praktyk wypracowanych przez osoby pomagające dziecku i rodzinie. Wiedzę zebraliśmy od doświadczonych ekspertów, m. in.: z organizacji pozarządowych, Prokuratorów, Sędziów, Kuratorów, Biegłych sądowych, Policjantów, Pracowników Socjalnych, Pedagogów, Psychologów, Mediatorów. Ponadto Standardy były konsultowane m. in. z Polskim Towarzystwem Psychologicznym oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie. Z zebranych od profesjonalistów ankiet wynika konieczność zadbania o warunki ich pracy, dostosowanie obciążenia pracy do możliwości działania.

Wypracowany po licznych spotkaniach ekspertów z Forum na tym etapie dokument, jest pierwszym krokiem na drodze prowadzącej do poprawy sytuacji Dziecka i Rodziców w procesie rozstania, a także wstępem do dyskusji i dalszych prac. Planowane działania to pokazanie problemu, zainicjowanie dyskusji, wymiana doświadczeń i poszukiwanie rozwiązań w środowisku Rodziców i profesjonalistów.