Założeniem projektu “Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” jest jego dynamiczny rozwój i odpowiadanie w treści na potrzeby odbiorców: rodziców i profesjonalistów. Spłynęło do nas wiele uwag od Państwa, z które jesteśmy niezmiernie wdzięczni, bo to sygnał, że jest zapotrzebowanie na taki poradnik. Przesłane komentarze omawialiśmy wraz z Panem Rzecznikiem Adamem Bodnarem, Panią Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego – Kamillą Dołowską oraz Panią Marią Mączko podczas spotkania przedstawicieli z naszych członkowskich organizacji tworzących Forum w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 28.08.2019 r. Dziękujemy Panu Rzecznikowi oraz jego Współpracownikom za ogromną pomoc przy projekcie, owocną współpracę i konsultację uwag od obywateli do zmian w treści. O dalszych etapach wspólnych działań związanych ze Standardami będziemy Państwa informować wkrótce.