Standardy-about

I am a licensed

Marriage & Family Therapist

“If someone you know or care about is struggling in a relationship, please allow me to help.”

I feel it is a privilege to be a therapist. I love my work. I take a creative and collaborative approach in my practice, researching innovative techniques and information to help you make the changes you desire.

Call for book an appointment

Spotkania Forum

Wypracowany po licznych spotkaniach ekspertów z Forum na tym etapie dokument, jest pierwszym krokiem na drodze prowadzącej do poprawy sytuacji Dziecka i Rodziców w procesie rozstania, a także wstępem do dyskusji i dalszych prac. Planowane działania to pokazanie problemu, zainicjowanie dyskusji, wymiana doświadczeń i poszukiwanie rozwiązań w środowisku Rodziców i profesjonalistów.

Geneza powstania

``Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców``

Genezą powstania broszury “Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” była konieczność scalenia i wykorzystania dobrych praktyk wypracowanych przez osoby pomagające dziecku i rodzinie. Wiedzę zebraliśmy od doświadczonych ekspertów, m. in.: z organizacji pozarządowych, Prokuratorów, Sędziów, Kuratorów, Biegłych sądowych, Policjantów, Pracowników Socjalnych, Pedagogów, Psychologów, Mediatorów. Ponadto Standardy były konsultowane m. in. z Polskim Towarzystwem Psychologicznym oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie. Z zebranych od profesjonalistów ankiet wynika konieczność zadbania o warunki ich pracy, dostosowanie obciążenia pracy do możliwości działania.

``Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców`` - PLIK PDF DO POBRANIA