Author page: admin

Akademia Dobrego Rozstania

Akademia Dobrego Rozstania

Opracowane „Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców” stanowią zbiór informacji, mających pomóc dziecku i rodzicom w sytuacji rozpadu rodziny. Jednakże wiedza na ten temat jest bardzo szeroka, a przy tym również niezwykle pomocna. Daleko wykracza poza objętość przygotowanej przez nas broszury.   Z przyjemnością informujemy, że powstało miejsce, w którym będziemy mogli się nią dzielić i dotrzeć do jak…

Czytaj więcej

I Ogólnopolska Konferencja Razem wobec rozstania

I Ogólnopolska Konferencja „Razem wobec rozstania” – 15-16 czerwca 2021

Już dziś serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję „Razem wobec rozstania” – wydarzenie to jest organizowane przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach projektu „Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców”, który powstał dzięki dotacji Programu Aktywni Obywatele – Funduszu Krajowego, finansowanego z Funduszy EOG. Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej sytuacji okołorozwodowej i kryzysowi rozstania. Serdecznie zapraszamy rodziców, przedstawicieli różnych…

Czytaj więcej

Dotacja na realizację projektu pt. Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Komitet Ochrony Praw otrzymał dotację na realizację projektu pt. Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców. Idea projektu opiera się na nieformalnym partnerstwie Koalicjantów – twórców „Standardów”. Celem projektu jest poprawa sytuacji  rodzin i dzieci w  kryzysie związanym z rozwodem i rozstaniem rodziców poprzez…

Czytaj więcej

rozwód adwokat

Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców – kilka informacji o projekcie

Założenia projektu Komitet Ochrony Praw Dziecka wspólnie z organizacjami, zajmującymi się pracą z rodziną i dzieckiem w kryzysie rozstania, takimi jak: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”, Stowarzyszenie…

Czytaj więcej