Z przyjemnością informujemy, że w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Komitet Ochrony Praw otrzymał dotację na realizację projektu pt. Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców.

Idea projektu opiera się na nieformalnym partnerstwie Koalicjantów – twórców „Standardów”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji  rodzin i dzieci w  kryzysie związanym z rozwodem i rozstaniem rodziców poprzez promowanie i rozwój Standardów Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców.

Dane GUS-u pokazują, że liczba rozwodów w Polsce ciągle rośnie. Na przestrzeni ostatnich 20 lat liczba składanych pozwów wzrosła dwukrotnie. Statystki sądowe nie uwzględniają rozstań w związkach nieformalnych. Dlatego szacuje się (brak pełnych oficjalnych danych), że dwoje na pięcioro dzieci uczestniczy w kryzysie rozstania rodziców. Trudno znaleźć́ obecnie grupę̨ społeczną, zawodową czy wiekową, której problem ten nie dotyczy.

Dostrzegając ten problem stworzyliśmy „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” (2018-2019). Standardy to pierwszy konkretny krok poprawiający sytuację rodziny w rozstaniu, to forum dyskusji, wymiany doświadczeń́ i poszukiwań́ rozwiązań́ wśród specjalistów. Standardy cieszą̨ się̨ ogromnym zainteresowaniem rodziców, nauczycieli, sędziów etc.

Teraz dzięki środkom z dotacji @Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG możemy skupić się na rozwoju, popularyzacji i wdrażaniu „Standardów”, co pozwoli efektywniej pomagać rodzinom i dzieciom w kryzysie związanym z rozwodem i rozstaniem rodziców.

Planów mamy wiele! Dofinansowanie pozwoli do 2022 roku zrealizować to, na czym nam zależy, czyli:

– stworzyć pierwszą w Polsce interaktywną platformę edukacyjną dla rodziców w rozstaniu i specjalistów – Akademię Dobrego Rozstania,

– przygotować kampanię społeczną,

– zorganizować konferencję Razem wobec rozstania,

– przeprowadzić interdyscyplinarne badania jakościowe analizujące kategorię dobra dziecka i rodziny w sytuacji rozstania,

– przeprowadzić szkolenia dla biegłych sądowych,

– zrealizować program edukacyjny „Szkoła wobec rozstania” dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych,

– przygotować poradnik i broszurę dla sędziów rodzinnych,

– utworzyć dla adwokatów system certyfikacji “Kancelaria Przyjazna Dziecku”

– opracować procedury prawne wdrażające „Standardy”.

Już dziś zachęcamy do śledzenia naszego naszej strony oraz profilu na Fb, gdzie na bieżąco będziemy informować o podejmowanych przez nas działaniach. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach projektu!

 

Działania sfinansowane w ramach grantu Aktywni Obywatele będą realizowane w okresie od 1.02.2021 r. do 31.06.2022 r.