Rozstanie rodziców – konferencja promująca dokument „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową na temat Standardów pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców.  Konferencja obędzie się 17 czerwca o godz. 12:00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25.

Wezmą w niej udział:
  • Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
  • Mec. Robert Ofiara, Kancelaria Adwokacka
  • Mec. Aleksandra Ejsmont, Komitet Ochrony Praw Dziecka
Konflikt i rozstanie rodziców zawsze obciążają emocjonalnie dziecko. Sposób, w jaki to następuje, ma wpływ na jego przeżycia i rozwój psychofizyczny. Jednocześnie skutki rozstania angażują wielu ludzi wokół – znajomych, przyjaciół, pedagogów, psychologów, sędziów, kuratorów, adwokatów, policję, lekarzy. Wszyscy oni są ważni. Wszyscy mogą przyczynić się do tego, aby rozstanie rodziców nie było dla dziecka nieprzezwyciężalną traumą.

Forum organizacji pozarządowych – od lat zajmujących się tym problemem – wypracowało standardy, które zainteresowanym osobom i instytucjom pozwolą lepiej zadbać o dobro dziecka.

rozwód pomoc
?
Bezpośrednio po konferencji odbędzie się panel dyskusyjny na temat Standardów z udziałem ekspertów.

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Mikołajczyk

kontakt@standardyrozstania.pl

rozstanie rodziców