Współpracująca przy naszym projekcie adw. Anna Szeremeti  mówiła o “Standardach” na Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego
Podczas tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego przedstawiciele jednej z organizacji partnerskiej projektu – Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych uczestniczyli w Konferencji System Poszukiwań Osób Zaginionych Wyzwania XXI wieku, organizowanej 24 maja br. Organizatorami konferencji były Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
W konferencji wzięli udział liczni eksperci: przedstawiciele Policji i innych służb, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, środowisk naukowych, grup poszukiwawczo-ratowniczych, organizacji pozarządowych oraz zaproszeni goście – łącznie około 100 osób.
Podczas panelu dyskusyjnego Zaginięcia dzieci – przyczyny i zagrożenia. Zaginięcia osób dorosłych – świadomy wybór czy sytuacja ryzyka?, który podsumowywał wydarzenie, adw. Anna Szeremeti miała okazję przedstawić uczestnikom treść i ideę “Standardów”, a zwłaszcza ich rolę w kontekście działań prewencyjnych.
Fundacja ITAKA od lat zajmuje się zjawiskiem tzw. porwań rodzicielskich, do których często dochodzi w sytuacji rozstania rodziców. Link ITAKA